Encarvallament: erosió per la pluja.

EROSIÓ DIFERENCIAL
   
PLANURA ALUVIAL

Des del Desert de les Palmes podem vore la Plana de Castelló.


El poble de Benicarló està situat en una planura aluvial.

 
EROSIÓ GLACIAR

Vall glaciar: la neu de la llengua del glaciar moldeja la vall en forma de "u"
 
EROSIÓ, TRANSPORT I SEDIMENTACIÓ MARINES


Les escolleres modifiquen les corrents marines per tal d'afavorir la sedimentació.

   
EROSIÓ, TRANSPORT I SEDIMENTACIÓ EÒLICA
 
     
     
     
     
www.000webhost.com